Disclaimer

Alle informatie op de website van FIT International BV heeft een informatief karakter. Alhoewel FIT International BV getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen FIT International BV en/of haar (toe)leveranciers niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. FIT International BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat FIT International BV voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan FIT International BV. Op de FIT International BV-website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van FIT International BV zijn. FIT International BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

FIT International BV gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het via de website verkrijgt. Bij een bezoek aan onze website zenden wij voor statistische en technische doeleinden 'cookies' naar uw computer. Een 'cookie' is een stukje digitale informatie dat u kenmerkt als een unieke bezoeker van deze website. Indien u niet wilt dat wij hiervan gebruik makenkunt u in uw internet-browser het accepteren van 'cookies' blokkeren. Indien u de 'cookies' accepteert, zullen zij maximaal vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u ze verwijdert.

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

FIT International BV behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.